image-2018-05-14

In een nestkast hoog in de schuur zitten kerkuilen, we vinden  hun veren en uileballen op de vloer.