Kunstenaars

Van de kunstenaressen Charley Toorop en Eva Besnyö is in het polderhuismuseum een expositie te zien. De schilderes en de fotografe kwamen in de dertiger jaren van de vorige eeuw vaak voor langere periode naar Westkapelle en werden geïnspireerd door de mensen en de omgeving. Prachtig!