Radartoren

Deze radar voor navigatie voor de scheepvaart is een onbemande post die sinds 1989 bijdraagt aan de veiligheid op de Westerschelde.  En:  een markant herkenningspunt op de dijk bij duintop Erica.