Stro

Na het dorsen van het graan ligt het stro op randen te wachten om in balen te worden geperst.