In mei

In de binnenwegen ruikt het heerlijk naar de meidoorn, die dit jaar buitengewoon overvloedig bloeit....

Waterplantje

Dit plantje groeit in het water van een uitloper van de kleine kreek, het is de Fijne Waterranonkel en bloeit met witte bloemetjes....

Onderhoud duingebied

Tussen duintop Erica en de Joossesweg was er oorspronkelijk open duingebied met veel insectensoorten. Inmiddels was het volgegroeid met jonge bomen en struiken.  Staatsbosbeheer heeft die weggehaald en d.m.v. het plaggen van de bodem is het de bedoeling dat de insecten weer terug keren in het open gebied....

Wilde Bijen

Natuurorganisaties komen in actie voor behoud van de wilde bij in Nederland. Die hebben voedsel nodig(bloemen) en nestplaatsen(vaak ondergronds). Kijk wat u kunt doen voor de wilde bij en doe mee aan de Nationale Bijentelling op 15 en 16 april. Op de foto ziet u een akkerhommel....

Opening Seizoen

Onze minicamping is geopend voor het nieuwe seizoen, we hopen u te ontmoeten, van harte welkom!...

Lentebode

In de duinen is één van de eerste lentebodes de boomleeuwerik. Vanaf deze tijd zingt hij volop, hoog rondvliegend in de lucht, vooral te spotten in open duingebied in heel Walcheren. foto: A. Dijksen...

Bosanemoon

Voordat de eerste bladeren aan de bomen verschijnenen kan de bosanemoon de bodem van bossen en buitenplaatsen in een wit tapijt veranderen, te zien in de binnenduinrand zoals bij De Manteling....

Slot Oostende

Bij de bierbrouwerij van Slot Oostende in Goes worden rondleidingen en proeverijen georganiseerd, interessant en lekker!...

Zee met een zonnetje

Een heerlijk woelige zee met een zonnetje erbij, daarvoor kom je naar het strand in de winter....

De Vaandeldrager

Het beroemde schilderij van Rembrandt uit 1636, de Vaandeldrager, reist  langs ale 12 provincies en doet nu Zeeland aan.  Te zien in het Zeeuws Museum nog tot eind februari....