image-2018-02-18 (2)

Dit karakteristieke gebouw staat op de duintop Erica, het meest westelijke punt van Walcheren.  Binnen staat de reddingsboot waarmee vrijwilligers de zee op gaan in noodsituaties.