Hommel

Nu het lente is komen de hommels weer tevoorschijn. Vliegend langs het dijktalud zoeken ze naar een geschikt nestholletje, ze prikken niet.