OogstTijd

De velden kleuren steeds lichter:  het graan is rijp om te oogsten.  De natuur is erg vroeg dit jaar.