Rosse Franjepoot

De vogelaars laten zich niet tegenhouden door wind en regen, ze komen toch naar de zeedijk. Daar zagen ze  gisteren de Rosse Franjepoot overvliegen, familie van de strandlopers en snippen, een zeldzame inheemse vogel. Bijzonder!