Onderhoud duingebied

Tussen duintop Erica en de Joossesweg was er oorspronkelijk open duingebied met veel insectensoorten. Inmiddels was het volgegroeid met jonge bomen en struiken.  Staatsbosbeheer heeft die weggehaald en d.m.v. het plaggen van de bodem is het de bedoeling dat de insecten weer terug keren in het open gebied.