Waterplantje

Dit plantje groeit in het water van een uitloper van de kleine kreek, het is de Fijne Waterranonkel en bloeit met witte bloemetjes.